Vilkkaiden lasten on todettu hyötyvän toiminnallisesta opetuksesta

Erityisesti vilkkaiden lasten on todettu hyötyvän toiminnallisesta opetuksesta – heidän voidaan jopa sanoa tarvitsevan tällaista opetusta, koska esimerkiksi tavallisen oppitunnin seuraaminen paikallaan istuen tunnista toiseen voi tuottaa vilkkaalle lapselle vaikeuksia. Myös digitaalisuuden hyödyntäminen toimii yleensä erityisen hyvin juuri vilkkaiden lasten kohdalla, koska peli vie helposti lapsen mukanaan. Kerromme tällä sivulla hieman lisää siitä, kuinka toiminnallisuutta voidaan hyödyntää vilkkaiden lasten opetuksessa ja saada heidät tätä kautta oppimaan itselleen mielekkäällä ja luontaisella tavalla.

Toiminnallisuus kiehtoo vilkkaita lapsia ja saa heidät oppimaan

Toiminnallinen opetus kiehtoo erityisesti vilkkaita lapsia ja saa heidät keskittymään aivan uudella tavalla koulutyöhön. Perinteisen opetuksen seuraaminen paikallaan istuen voi olla tällaisille lapsille haastavaa, mutta kun opetukseen tuodaan mukaan toiminnallisuutta, alkavat lapset oppia aivan uudenlaisella tavalla. Opetukseen voidaan siis ottaa mukaan erilaista liikettä sekä toimintaa, jolloin oppimisesta tulee kivaa. Kivoja asioita on paljon helpompi oppia kuin vastenmielisiä asioita. Liikunnallisuus, pelillisyys sekä erilaiset leikit ovat monille vilkkaille lapsille erityisen luontaisia tapoja oppia.

Esimerkkejä oppinaineiden opettamisesta toiminnallisilla tavoilla

Halutessasi opettaa lapsia toiminnallisella otteella, oikeastaan vain mielikuvituksesi asettaa sinulle rajat. Monia suosittuja pelejä, kuten Twisteriä voidaan käyttää apuna perinteisten oppiaineiden opettamisessa. Esimerkiksi Twisteriä voidaan käyttää aivan hyvin äidinkielen opettamiseen tai suosittuja Uno-kortteja kertotaulujen opettamiseen.

Jos lapsi liikkuu tai nukkuu liian vähän, hän ei myöskään jaksa keskittyä koulussa. Tästä syystä onkin niin kovin tärkeää, että kodeissa huolehditaan lasten riittävästä unesta sekä liikunnasta. Tärkeää on myös huolehtia, siitä, ettei lapsen ruutuaika ole liian hektistä. Nykyajan pelimaailmalle on nimittäin erittäin tyypillistä nopeasti vaihtuvat tilanteet sekä elämän hektisyys. Tästä syystä monen lapsen on vaikea keskittyä koulussa, jos koulutyön tempo tuntuukin lapsesta kovin verkkaiselta ja tämä taas johtaa siihen, että toiminnallisuus saattaa tuoda aivan uudenlaista potkua lasten oppimiseen.

Kokeile siis vaikkapa vieraan kielen sanaston opettelua kivi-paperi-sakset-leikin avulla tai värien opettelua heittelemällä hernepusseja lapselta toiselle. Myös bingo-peliä voidaan käyttää aivan uudenlaisella tavalla ja opettaa samalla lapsille vaikkapa matematiikkaa liikunnallisella tavalla. Kun oppiminen on hauskaa, tapahtuu se lähes huomaamatta.

Digitaalisuutta ei pidä nähdä uhkana, vaan mahdollisuutena

Moni vanhempi pelkää hieman liikaakin lasten ruutuajan negatiivisia seurauksia. Toki on tärkeää huolehtia siitä, että lapsen käyttämät sivustot ovat laadukkaita ja että ruutuaika ei valtaa liian suurta osaa lapsen elämästä, mutta kaikkinensa digitaalisuutta ei pitäisi nähdä uhkana, vaan mahdollisuutena.

Digitaalisuus tarjoaa nimittäin runsaasti mahdollisuuksia järjestää opetus niin, että erityisesti vilkkaat lapset hyötyvät siitä. Toisaalta myöskään digitaalisuuden kehitystä ei ole enää mahdollista pysäyttää, joten on parempi pysyä junan kyydissä kuin jäädä väliasemalle. Muutoin on vaarassa jäädä kehityksessä jälkeen. Digitaalisuutta voi hyödyntää myös liikuntatunneilla. Esimerkiksi retkelle voi aivan hyvin ottaa älylaitteita ja käyttää niitä mukana opetuksessa lapsia kiinnostavalla tavalla. Myös skannattavat QR-koodit ovat opetuksessa erityisen käyttökelpoisia.

Erilaiset opetusohjelmat tarjoavat myös runsaasti mahdollisuuksia tuoda opetukseen aivan uudenlaista, lapsia kiinnostavaa, sisältöä sekä tarjota lapsille mahdollisuus oppia heitä kiinnostavalla tavalla. Opetusohjelmat eivät voi koskaan täysin korvata opettajaa ja inhimillisen ihmisen läsnäoloa, mutta ne voivat auttaa opettajaa monipuolistamaan opetustaan ja tekemään siitä aikaisempaa mielenkiintoisempaa. Ne voivat myös auttaa eriyttämään opetusta ja tarjoavat esimerkiksi hyvän keinon tarjota edistyneimmille oppilaille heitä kiinnostavia lisätehtäviä. Myös erityisoppilaat voivat hyötyä opetusohjelmien tarjoamista lisätehtävistä sekä mahdollisuudesta harjoitella tehtäviä itsenäisesti yhä uudelleen ja uudelleen tavalla, joka ei kuitenkaan tunnu pakkopullalta.

Leave a Comment