Pelit opetuskäytössä – voinko uusia digipelejä oppiessani oppia samalla myös jotakin muuta?

Tietokonepelejä pidetään usein pelkkänä ajanhukkana ja moni vanhempi vahtiikin haukan lailla lastensa ruutuaikaa. Onkin totta, ettei ruutuajan pitäisi olla liian pitkä, koska elämässä on muitakin tärkeitä asioita ja koska liiallinen ruudun tuijottaminen voi aiheuttaa monia negatiivisia asioita, kuten keskittymiskyvyttömyyttä. Pahimmillaan liiallinen ruudun tuijottaminen ja netin käyttö voi johtaa jopa peli- tai nettiriippuvuuteen – tai molempiin. Kuitenkin on olemassa myös laadukkaita, opetuksellisia pelejä, joita pelaamalla lapsi voi samalla oppia myös muita taitoja, kuten matematiikkaa. Kerromme tällä sivulla muutamia vinkkejä tällaisten pelien käytöstä lasten opetuksen tukena. Kun lapsi pelaa laadukasta, opetuksellista peliä, ei hän hukkaa aikaansa ja voidaankin sanoa, että tällaiset pelit tarjoavat kaksi kärpästä yhdellä iskulla – hauskaa pelaamista sekä tilaisuuden oppia hauskalla ja tehokkaalla tavalla.

Matematiikkaa voi oppia hauskalla tavalla erilaisten oppimisohjelmien avulla

Matematiikan oppiminen tuottaa monelle lapselle päänvaivaa ja moni vanhempi etsiikin kuumeisesti helppoa ratkaisua tilanteeseen. Onneksi matematiikan oppimista varten on luotu erilaisia lasta kiinnostavia oppimisohjelmia, joiden avulla oppiminen tapahtuu kuin leikin kautta – mielekkäällä tavalla ilman hammasten kiristelyä.

Kun valitset omalle lapsellesi sopivaa matematiikan oppimisohjelmaa, kannattaa valita ohjelma, jonka kehittelyssä on ollut mukana pedagogiikan ammattilaisia. Kannattaa myös valita ohjelma, joka kiinnostaa juuri sinun lastasi. Ohjelman pitäisi soveltua juuri sinun lapsesi tasoiselle laskijalle; se ei saisi olla liian helppo, mutta ei kuitenkaan myöskään liian vaikea, jotta lapsen mielenkiinto ja motivaatio pysyisi yllä.

Vieraita kieliä voi myös oppia hauskalla tavalla erilaisten oppimisohjelmien avulla

Myös vieraiden kielten opiskeluun erilaiset hauskat oppimisohjelmat sopivat erityisen hyvin. Näitäkin ohjelmia kannattaa vertailla hetki keskenään ennen kuin hankkii ohjelman omalle lapselle. Tarjolla on myös hyviä ilmaisia ohjelmia, mutta näissä on lasten osalta usein ongelmana se, ettei suomea ole yleensä tarjolla vieraan kielen vastinparina. Moni aikuinen suomalainen pystyy kyllä käyttämään näitä ohjelmia, jos hänen englannin kielen taitonsa on riittävän hyvä ja hän pystyy valitsemaan vastinpariksi englannin. Myös monia maksullisia opetusohjelmia saa kokeilla tietyn kokeilujakson ajan ilmaiseksi. Tämä kokeilu kannattaa, koska kokeilujakson aikana näet hyvin pian, sopiiko kyseinen ohjelma juuri sinun käyttöösi.

Miten valita juuri omalle lapselle sopiva oppimisohjelma tai opettavainen digipeli?

Miten sitten valita juuri omalle lapselle sopivin oppimisohjelma tai opettavainen digipeli suuresta valikoimasta? Valinta kannattaa ehkä tehdä yhdessä lapsen kanssa. Jos lapsi on vielä niin pieni, ettei hän osaa lukea, kannattaa esimerkiksi varmistaa, onko tehtävät luettu ääneen. Tehtävät, jotka lapsen pitäisi osata itse lukea ääneen, eivät oikein sovellu lukutaidottomalle lapselle – ainakaan, jos tavoitteena on, että lapsi pystyisi opiskelemaan ohjelman avulla itsenäisesti. Juurikin itsenäisen oppimisen mahdollisuus on yksi oppimisohjelmien ja opettavaisten digipelien positiivisimmista puolista, joten ei kannattane hankkia lapselle sellaista peliä tai oppimisohjelmaa, jota hän ei voi käyttää itsenäisesti. Tällöin nimittäin menetetään yksi ohjelman tai pelin parhaista ominaisuuksista.

Monesti lasten oppimisohjelmissa ja opettavaisissa digipeleissä seikkailee lapselle erityisen mieleisiä hahmoja, kuten erilaisia eläinhahmoja. Parhaimmillaan näistä hahmoista tulee lapselle lähes kavereita, jotka opettavat hänelle hyödyllisiä taitoja. Lapsen on helppo samaistua suloiseen hahmoon ja oppiminen tuntuu tavallista mielekkäämmältä tällaisen hahmon kanssa.

Vaikka laadukkaasta oppimisohjelmasta tai opettavaisesta digipelistä onkin hyötyä lapselle, kannattaa silti olla varuillaan, ettei lapsen digiaika veny liian pitkäksi. Myös unelle, ulkoilulle, liikkumiselle, leikille ja ystävien tapaamiselle on jäätävä riittävästi aikaa! Tässäkin asiassa kultainen keskitie on se paras tie, jota kannattaa suosia!