Miten voin opettaa lapselleni matematiikkaa pelien avulla?

Jos lapsellasi on vaikeuksia oppia matematiikkaa, ovat hyvät neuvot kalliit. Erilaiset toiminnalliset keinot voivat auttaa. Samoin erilaiset pelit ja leikit. Tälle sivulle on kerätty muutamia vinkkejä, jotka voivat auttaa sinua opettamaan lapsellesi matematiikkaa lapselle mieleisellä tavalla ilman hammasten kiristelyä. Nappaa parhaimmat vinkit talteen ja tee matematiikan oppimisesta ja opettamisesta helppoa!

Kokeile Halli Gallia ja erilaisia matemaattisia muistipelejä

Halli Gallin idea on erittäin yksinkertainen; kun pöydällä on viisi samanlaista hedelmää, tulee pelaajien pyrkiä soittamaan soittokelloa niin pian kuin mahdollista ja ainakin ennen vastustajaa! Vaikka idea onkin yksinkertainen, ei peli ole tästä huolimatta tylsä. Monia suosittuja pelejä voi hyödyntää matematiikan opettamisessa, vaikkei niitä juuri tähän käyttöön olisikaan suunniteltu. Pelejä voi nimittäin aivan hyvin käyttää hyväksi luovalla tavalla ja soveltaen. Myös matematiikkaa voidaan opiskella liikkuen eikä oppimisen tarvitsekaan välttämättä tapahtua pulpetissa tai koulupöydän ääressä istumalla. Tämä kannattaa muistaa erityisesti vilkkaiden lasten kohdalla, joille paikoillaan istuminen saattaa tuottaa suuriakin vaikeuksia. Oman lapsen vahvat oppimistavat kannattaa pyrkiä tiedostamaan ja tarjoamaan hänelle tämän jälkeen kaikista parhaiten hänelle sopivia oppimismahdollisuuksia.

Esimerkiksi verkkokauppojen valikoimista löytyy myös runsaasti erilaisia matemaattisia muistipelejä. Näissä on perinteisten kuvien sijaan laskuja, kuten kertolaskuja. Kun lapsi näkee muistipelin lomassa laskutehtäviä, jäävät ne hänen mieleensä kuin huomaamatta. Muistipeli on klassikkopeli, joka taipuu näin myös matematiikan oppimiseen.

Tee matematiikasta konkreettista

Matemaattisten tehtävien konkretisointi auttaa lasta ymmärtämään, mistä on kyse. Netistä löytyy monia pelejä auttamaan tässä konkretisoinnissa, mutta asiaa voi aivan hyvin harjoitella ja havainnollistaa myös kotona. Laskekaa vaikkapa, kuinka monta desilitraa vettä on mahdollista kaataa tyhjään litran maitotölkkiin. Näin tilavuusyksiköt konkretusoituvat ja jäävät tavallista helpommin lapsen mieleen. Lisäksi erilaiset kokeilevat tehtävät, joissa lapsi saa tehdä ja kokeilla asioita itse, ovat yleensä erityisesti lapsille mieleen. Kuuluisa pedagogi Maria Montessori kehotti kasvattajia opettamaan lapsia tekemään itse ja tämä viisaus pätee myös nykyään. Matemaattisia lukuja voi konkretisoida myös monilla kodista löytyvillä pikkuesineillä, kuten napeilla tai pihalta löytyvillä kivillä. Tällaisten esineiden avulla esimerkiksi asioiden yhteen- ja vähennyslasku avautuu lapselle helposti.

Käytä matematiikan opetuksen apuna laadukkaita opetusohjelmia

Laadukkaista opetusohjelmista voi olla suurta apua matematiikan oppimisessa, kunhan maltat käyttää hetken sopivan ohjelman valintaan. On tärkeää valita juuri sinun lapsellesi sopiva ohjelma – ohjelma, joka kiinnostaa juuri sinun lastasi ja joka vastaa hänen matemaattisten taitojensa tasoa siten, etteivät ohjelman tehtävät ole lapsellesi liian vaikeita tai liian helppoja. Haastetta pitää olla, mutta sopivassa määrin!

Kun valitse opetusohjelmaa, kiinnitä huomiota siihen, että sen suunnittelussa ja toteutuksessa on ollut mukana pedagogisia asiantuntijoita. On nimittäin tärkeää, että opetusohjelma on pedagogisessa mielessä laadukas ja tavoitteellinen. Näin ruutuaika ei ole hukkaan heitettyä aikaa.

Opetusohjelmista voi olla oikein käytettyinä suurta hyötyä myös kouluissa. Niiden avulla opettaja voi sekä monipuolistaa että erityttää matematiikan opetusta. Nykyisin puhutaan paljon siitä, että erityistarpeiset oppilaat vievät suuren osan opettajien huomiosta ja että suomalaisissa kouluissa ei välttämättä pystytä kiinnittämään aivan riittävää huomiota erityisen lahjakkaisiin oppilaisiin. Tässäkin asiassa laadukkaat opetusohjelmat voivat tarjota opettajille auttavan kätensä, koska niiden avulla opettajat voivat vaivattomasti tarjota mielekkäitä lisätehtäviä kaikista edistyneimmille matematiikan opiskelijoille. Toisaalta myöskin erityistä tukea tarvitsevat oppilaat saattavat hyötyä laadukkaan opetusohjelman käyttämisestä, koska ohjelma tarjoaa mahdollisuuden harjoitella tehtäviä riittävän monta kertaa sekä antaa välitöntä palautetta oppilaan tehdessä virheen. Resurssien vähentyessä ja vaatimusten noustessa opettajien kannattaakin harkita erilaisten opetusohjelmien käyttöönottoa oman opetuksensa tueksi.